November Noir

Förberedelser inför utställning på Galleri Kim Anstensen, 7-25 november. Välkomna!

Galleri Kim Anstensen
Götabergsgatan 18, Göteborg
www.gka.nu